Обща информация

Top  Next

  MG-08 MainBoard2

 

  MG08 е устройство предназначено за контрол и управление на електрически вериги в стационарни и мобилни обекти. Основен приоритет при разработката му е качество и надеждност. Реализиран е с висококачествен GSM модем, Wavecom Q24xx, покриващ стандартите за използване в автомобилна и промишлена електроника. Температурния диапазон за работа на устройството е от -20°С до +60. Като има вариант с разширен температурен диапазон от -20°С до +85.

Освен надеждно проектирания и изпълнен хардуер устройството има и система за самодиагностика която също допринася за надеждността на работа.

 

Хардуера и софтуера на устройството са изключително гъвкави и позволяват решаването на широк кръг задачи. Чрез него е възможно да се осъществи известяване и управление както със SMS, така и с позвъняване. Софтуера на устройството е проектиран така че да бъде възможно най-лесно добавянето на допълнителна функционалност за решаване на специфични задачи чрез написване на допълнителни софтуерни модули като връзката може да се осъществи по GPRS или CSD. Настройването и конфигурацията на устройството може да се прави дистанционно чрез команди изпращани с SMS / SMS интерфейс /. Също така това може да се прави и локално с команди през USB / АТ Интерфейс /. За локално управление и настройка се предлага терминална програма DTerminal за която има написани макроси и настройки автоматизиращи въвеждането на команди и различни операции.

 

Наличието на вграден акумулатор дава възможност да се следи захранващото напрежение на контролираната система като известяване може да бъде програмирано както за отпадане на захранването така и за излизане на напрежението му от зададени граници.

 

С използването на специален алгоритъм с опашки за изходящите съобщения и позвънявания устройството дава максимално възможната надеждност че за събитията които се контролират ще бъде известено.

 

В устройството е реализиран и лог за събития в който се записва информация за последните 100 събития с датата и часа на възникване.

 

Следенето кредита на предплатена карта е опция която дава възможност дистанционно да се следи кредита на картата и при спадането му под зададена стойност да се получи предупреждение чрез съответния SMS. Също така е възможно ваучер да бъде зареден в картата както дистанционно чрез SMS така и локално от АТ Интерфейса.

 

Устройството има и часовник за реално време и 6 таймера с които по зададена програма може да се управляват изходи да се изпращат съобщения,да се правят позвънявания,да се активира/деактивира устройството и др.