Обща информация
Хардуер
Хардуерни Опции
Опция USB Интерфейс
Опция Директно захранване
Опция Захранване от 6 или 24V
Опция Изходи с транзисторни ключове
Входно изходен конектор
Технически характеристики
Възможности на софтуера
Работа на устройството
Режим на работа
Телефонни номера
Изходящи съобщения
Изпращане на SMS
Входящи повиквания
Изходящи позвънявания
Работа в роуминг
Автономна работа и изключване
Филтър за входящите телефонни номера
Следене кредита на предплатена карта
Функционалност на входовете
Лог за събития
Контрол на температурата
Система за самодиагностика
SMS Интерфейс
Формат на командните съобщения
Команди
Символика за синтаксиса на командите
Общи типове параметри
Управляващи Команди
ACTIVE
CREDIT
OFF
OUT
OUTS
RESET
Конфигурационни Команди
ACTVON/ACTVOFF
CALLCFG
CALLIVE
DISI
FACTORY
ICFG
IMSG
LOADSTG
MSGLIVE
NAME
OPT
PASS
PWCHKCFG
PWCTRL
PWMSG
PHADD
PHDEL
PHGRSET
PHGRSETALL
SMSICFG
SAVESTG
TIME
TIMER
TIMERS
Информационни Команди
ACTVACT?
CALLCFG?
CALLLIVE?
CREDIT?
DEVINFO?
DISI?
ICFG?
IMSG?
INPS?
MSGLIVE?
OPTEN?
OUTS?
PHGR?
PWCHKCFG?
PWCTRL?
PWMSG?
SMSICFG?
STAT?
TIME?
TIMER?
TIMERT?
АТ Интерфейс
Команди на AT интерфейса
АТ>АТSTAT?
АТ>CALL
АТ>CFG?
AT>LOGCL
AT>LOG?
АТ>MSG
AT>PSW
AT>RESET
AT>RSMS
Парола за достъп по USB
Настройки
Съхраняване/Възстановяване
Възстановяване заводските настройки
Ресетване на паролата
Зареждане на настройки
PC софтуер
Примери за използване
Използване за контрол на достъпа до обект
Свързване към алармена система
Известяване за преминаване през обект
Проблеми и отстраняване
Особенности при работа

ТСК-1 ООД