Продукти

GSM система за контрол и управление на стационарни обекти - HomeGuard HG07

        HG07 e предназначенa за 24 часова непрекъсната охрана, наблюдение и управление на къщи, вили и офиси както самостоятелно, така и в състава на сигнално-охранителни системи (СОТ). Тя се явява и добро решение за контрол на призводствени помещения и процеси, където присъствие на хора не е необходимо - хладилни камери, помпени станции, микроВЕЦ, вятърни централи и др. Системата е базирана на основната платка за стационарни системи HG07-3 и работи със SMS съобщения. Монтирана е в метална кутия, защитена със сигнализиращ при отваряне бутон (тампер). В нея освен платката са разположени трансформатор за захранване от 220V/50Hz и акумулаторна батерия. Пространството в кутията позволява и монтаж на контактори за управление на мощни консуматори.Особености | Спецификации

        Устройството работи само със SMS и не може да прави позвънявания. Администрирането му и програмирането на функционалността може да бъде изцяло осъществено чрез команди, изпращани чрез SMS. С един SMS могат да бъдат изпращани няколко команди. Също така има три нива на достъп с различни права за изпълнение на команди. За обикновен потребител /USER/, който има право да конфигурира само най-общите настройки на устройството се предлага отделен PC софтуер, с който се работи изключително лесно. За всяка от групите се програмира отделна парола, чрез която се определят правата за достъп. За всяко събитие отделно се програмира група телефонни номера, на които ще бъде изпратено съобщение. Също така за възникнали аварийни ситуации при самото устройство има отделна група телефонни номера Service, към които се изпращат предупредителните съобщения

        Интерфейса с нива на достъп и различните PC софтуери за обикновен потребител и администриране дава възможност за изграждане и лесна поддръжка на системи от повече устройства.

        Ако не е изрично необходим интерфейс с нива на достъп или пълно дистанционно администриране на устройството, HG07A предлага по-богата функционалност и по-удобен потребителски интерфейс на PC софтуера. Също така за HG07A се предлага по-голям избор от разширителни платки.

        Подробности за функционалноста на устройството и за опционалните разширителни платки има в документацията му.

        Системата се предлага както в oкомплектован в кутия вид, така и като модул за вграждане HG07-3 с инсталиран софтуер HG07.