Продукти

GSM модул за контрол и охрана на автомобили и стационарни обекти - MobileGuard MG08

        MG08 е устройство предназначено за контрол и управление на електрически вериги в стационарни и мобилни обекти. Основен приоритет при разработката му е качество и надеждност. Реализиран е с висококачествен GSM модем, Wavecom Q24xx, покриващ стандартите за използване в автомобилна и промишлена електроника. Температурния диапазон за работа на устройството е от -20°С до +60. Като има вариант с разширен температурен диапазон от -20°С до +85. Освен надеждно проектирания и изпълнен хардуер устройството има и система за самодиагностика която също допринася за надеждността на работа.Хардуера и софтуера на устройството са изключително гъвкави и позволяват решаването на широк кръг задачи. Чрез него е възможно да се осъществи известяване и управление както със SMS, така и с позвъняване. Програмирането му може да се извършва или през USB интерфейс със специален софтуер, или и със SMS съобщения.Особености | Спецификации

        Устройството е разработено най-вече за работа в мобилни обекти и при разработката му са взети пред вид всички особености на мобилните приложения. Разбира се устройството може да се използва и при стационарни обекти.

        Най често устройството намира приложение за съвместна работа с алармени системи.С широките възможности на входните си вериги той лесно се адаптира към всяка система или директно към различни датчици. Релейните изходи могат да бъдат активирани както със SMS, така и с позвъняване,което дава възможност при опит за кражба в охранявания обект за бърза реакция и активна защита.

        Наличието на вграден акумулатор дава възможност да се следи захранващото напрежение на контролираната система като известяване може да бъде програмирано както за отпадане на захранването така и за излизане на напрежението му от зададени граници.

        С използването на специален алгоритъм с опашки за изходящите съобщения и позвънявания устройството дава максимално възможната надеждност че за събитията които се контролират ще бъде известено.

        Устройството има и часовник за реално време и 6 таймера с които по зададена програма може да се управляват изходи да се изпращат съобщения,да се правят позвънявания,да се активира/деактивира устройството и др.

        За локално управление и настройка предлагаме нашата терминална програма DTerminal за която има написани макроси и настройки автоматизиращи въвеждането на команди и различни операции.Скриншот от работата на програмата с MG08:

       

MG08 може да се ползва и като самостоятелна платка за вграждане в други устройства. Компактните размери на платката я правят особено удобна за дистанционно управление на климатици и други електроуреди.

        За захранване на устройството може да се използва източник на постоянно напрежение 12V който може да осигури ток 0.2А

        Устройството има различни модификации и варианти на изготвяне. Подробности има в документацията му. В нея също така има детайлно описани и няколко варианта на използване и описание на програмирането на съответната функционалност.